Ön is javasolhat: kinek adná 2020-ban a “Mór Város Sportjáért” elismerő címet?

Népszerű ajánlatok

Mór Város Önkormányzatának felhívása a három évente adományozható „Mór Város Sportjáért” cím 2020. évi adományozására:

“Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

A Város Sportjáért címben részesülhet Mór város sportjáért tevékenykedő azon természetes személy, aki a helyi sport érdekében kifejtett munkájával hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez.

Város Sportjáért cím első alkalommal 2013. évben, majd ezt követően háromévente így 2020 évben adományozható.

A Város Sportjáért cím adományozására javaslatot tehet:

– Mór város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező természetes személy,

– helyben működő társadalmi szervezet, egyesület, közalapítvány,

– a városban működő intézmény.

Az adományozási javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre méltónak tartott személy nevét, lakcímét és az elismerés alapjául szolgáló tevékenységének ismertetését.

A javaslatokat 2020.május 31-ig napjáig kell Fenyves Péter polgármesterhez (8060 Mór Szent István tér 6.) benyújtani.

A Város Sportjáért cím odaítéléséről – bizottság véleményét is figyelembe véve – a képviselő-testület/polgármester legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig dönt.

Az ünnepélyes átadásra a Móri Bornapok keretében kerül sor.

A Város Sportjáért elismerő címmel kitüntetett személyek jegyzéke Mór város honlapján ( www.mor.hu ) megtekinthető.

További információ a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján kérhető.

(telefon: 06/30- 819-9196)”

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Ön is javasolhat: kinek adná 2020-ban a “Mór Város Sportjáért” elismerő címet?"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*